Geslaagd!

Huub heeft bij de landelijkse vereniging (LVV) succesvol zijn certificering behaald om als intern/extern vertrouwenspersoon aan de slag te gaan. Let op! In 2024 wordt dit zeer waarschijnlijk verplicht voor organisaties met meer dan 10 medewerkers in dienst.  

 

Extern vertrouwenspersoon

Hecht jouw bedrijf veel waarde aan veilige arbeidsomstandigheden
Wist jij dat de vertrouwenspersoon in 2024 verplicht wordt voor elk bedrijf met meer dan 10 personen? Jij bent als werkgever verplicht om medewerkers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ongewenste omgangsvormen gaat over intimidatie, pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. Bij integriteit moet je denken aan zaken die schadelijk zijn voor de organisatie. Denk hierbij aan fraude, diefstal, niet integer gedrag. In een dergelijke situatie kun je een beroep doen op een vertrouwenspersoon.

Wil jouw bedrijf medewerkers de mogelijkheid bieden als zij ergens last van hebben op een laagdrempelige manier contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon? Dit gaat geheel anoniem, waardoor een medewerker zich nooit onveilig hoeft te voelen.  

Wat doet een vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon doet opvangen, begeleiden en adviseren. Hij of zij is er niet om je problemen op te lossen. Jij kunt veilig je verhaal bij doen, waarbij alle emoties er mogen zijn. Vervolgens denk je zelf na over oplossingen, waarbij een vertrouwenspersoon jou kan adviseren. De regie blijft bij de melder. Bij een eerste gesprek is er ruimte om je verhaal te doen, kan er doorgevraagd worden en kun je tot bezinning komen.

Bij een tweede gesprek wordt er terug geblikt en worden er oplossingsmogelijkheden besproken samen met de gevolgen/consequenties die van toepassing zijn. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt en worden er afspraken gemaakt. Wanneer er behoefte is aan nazorg kan dat ook gegeven worden.

Een tweede gesprek is niet altijd nodig, alleen als daar behoefte naar is vanuit de melder. Er zijn verschillende paden die bewandeld kunnen worden na zo’n tweede gesprek, dit is afhankelijk van de situatie. Zo kan een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld meegaan naar een gesprek ter ondersteuning of kunnen ze doorverwijzingen maken. Een gesprek met een vertrouwenspersoon is heel laagdrempelig en hoeft niet per se in een werkomgeving plaats te vinden. Je bent altijd volkomen anoniem en volkomen veilig.

Voordeel van een externe vertrouwenspersoon
Een extern vertrouwenspersoon heeft geen interne belangen, waardoor werknemers eerder de ruimte kunnen voelen om naar de vertrouwenspersoon toe te stappen.

 

Interesse?

Aan een kennismakingsgesprek en het uitbrengen van een offerte zijn geen kosten verbonden. Mijn basispakket bestaat uit:

  • Telefonische beschikbaarheid voor alle medewerkers
  • Inclusief 1 meldingsgesprek* per organisatie per jaar van max. 1 uur
  • 1x per jaar een jaarverslag

Het jaartarief voor dit basispakket bedraagt € 375,00, inclusief BTW.

*Indien meer gesprekken gewenst zijn, wordt een uurtarief van € 115,00 euro per uur (inc. BTW) gehanteerd.