Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Coach Huub Janssen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Coach Huub Janssen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Coach Huub Janssen verstrekt. Coach Huub Janssen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Coach Huub Janssen

De Schoevert 44

5861DD Wanssum

0686619582

WAAROM COACH HUUB JANSSEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Coach Huub Janssen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Coach Huub Janssen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG COACH HUUB JANSSEN GEGEVENS BEWAART
Coach Huub Janssen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Coach Huub Janssen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Privacyverklaring

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Coach Huub Janssen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Coach Huub Janssen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS
Coach Huub Janssen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Coach Huub Janssen bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Huub Janssen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Coach Huub Janssen heeft hier geen invloed op. Coach Huub Janssen heeft Google geen toestemming gegeven om via Coach Huub Janssen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huubjanssen.nl. Coach Huub Janssen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Coach Huub Janssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Coach Huub Janssen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Coach Huub Janssen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@huubjanssen.nl.  Www.huubjanssen.nl is een website van Coach Huub Janssen.

Coach Huub Janssen is als volgt te bereiken:
De Schoevert 44
5861DD Wanssum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60329041
Telefoon: 0686619582
E-mailadres: info@huubjanssen.nl