Nieuw! Coachpraktijk HUUB start met e-coaching 

Dit kan nu plaats- en tijdonafhankelijk. Met de vele contactmomenten komt jouw persoonlijke groei in een stroomversnelling. Het intake gesprek doen we of Face2face of via beeldbellen. De eerste fase breng je samen met mij je huidige situatie in kaart en vorm je een beeld van je gewenste, toekomstige situatie. In de tweede fase maak je je nieuw gedrag eigen. Met beeldbellen en mailen bespreken we de voortgang van je doelstellingen. Jij gaat in je eigen omgeving oefenen met nieuw gedrag. Je reflecteert en gaat met gerichte, praktische oefeningen verder. In de derde en laatste fase staat het borgen van je behaalde doelstelling centraal. Zo blijf je ook na de coachingsessies groeien. Naast de coachingssessies zijn ook schrijven en reflecteren belangrijke onderdelen van deze E-coaching. Zo heb je na afloop van de coachingssessies een waardevol ontwikkelplan waarop je altijd kunt terugkijken.

Dit zijn de voordelen van e-coaching:

  • Plaats- en tijdonafhankelijk, de coaching kan 24/7 plaatsvinden, mits een computer, tablet of smartphone beschikbaar zijn.
  • Een aaneenschakeling van contacten. Door het ontbreken van reistijd kunnen de contactmomenten verveelvoudigen.
  • Kleine actiestappen. Door meer contactmogelijkheden kan de coaching worden opgedeeld in kleinere stappen, waardoor meer succeservaringen ontstaan.
  • Hoge mate van betrokkenheid. Door het frequente contact en de toename van succeservaringen ontstaat er een hoge mate van betrokkenheid.
  • Beter bij de les. De communicatiewijze zorgt voor een hoog concentratieniveau.

Zijn er ook nadelen?

  • Er gaan verschillende verhalen de ronde als het gaat om de verhouding tussen verbale en non-verbale signalen in onze communicatie. Onderzoek heeft aangetoond dat woorden die we kiezen een zeer belangrijke rol spelen en dat de non-verbale aspecten een veel kleinere rol spelen in onze communicatie als voorheen werd aangenomen.

Ik werk met het ABC-model (Accelerated Behavioral Change-model).

Dit model is erop gericht om gedragsveranderingen versneld te laten plaatsvinden.

Het ABC-model kent drie fasen, namelijk

1) Analyze (analyseren),

2) Internalize (internaliseren)

3) Sustain (behouden).

In de eerste fase van het model gaan we de coachingsdoelen in kaart brengen. Daarna ga je deze uitvoeren. De laatste fase is hetgeen wat je hebt geleerd te borgen. Tijdens de coaching zul je steeds bewust worden van je eigen gedrag. Ik zal je constant terugkoppelen over je manier van communiceren en gedrag en voorzien van kennis en achtergrond informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *